Państwowa Inspekcja Pracy OSTRZEGA przed oszustami


Cech zamość

Jak informuje ZRP: Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega przedsiębiorców przed osobami, które próbują wyłudzić pieniądze, przesyłając urzędowo wyglądające „wezwanie do zapłaty” za rzekome, wystawienie prze PIP certyfikatu koniecznego do kontroli.


 

Pojawiły się sygnały o próbach wyłudzenia pieniędzy od osób prowadzących działalność gospodarczą poprzez kierowanie do nich wezwań do zapłaty kwoty w wysokości 185 zł "celem uzyskania w ciągu 30 dni Certyfikatu Polskiej Inspekcji Pracy, okazywanego przy kontroli warunków pracy i zatrudnienia pracowników przeprowadzanej przez Inspektora Pracy Polskiej Inspekcji Pracy".Ważne: PIP  takich certyfikatów nie wydaje, ani też, tym bardziej, nie pobiera jakichkolwiek opłat z tego tytułu.  Zwracamy uwagę, że na wezwaniach do zapłaty zamieszczony jest znak graficzny podobny do logotypu Państwowej Inspekcji Pracy oraz widnieje na nich podpis inspektora pracy, co może dodatkowo wprowadzać w błąd i świadczyć o rzekomej wiarygodności fałszerzy.

Państwowa Inspekcja Pracy zawiadomiła prokuraturę w związku z tymi sygnałami.

 

Link: http://www.pip.gov.pl/html/pl/info/html/ppr/99030009.htm