EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE - CUKIERNIK


Cech zamość

W dniu 31 sierpnia 2012 roku w budynku naszego Cechu odbył się egzamin czeladniczy w zawodzie - cukiernik. Wszyscy przystępujący do egzaminu uczniowie pomyślnie zakończyli przygotowanie zawodowe - uzyskując czeladnicze kwalifikacje w zawodzie.